Siirry suoraan sisältöön

Ahkera

Tietosuojalausekkeet

Työnhakijan tietosuojalauseke

1. Rekisterinpitäjä

Yritys: Ahkera Henkilöstöpalvelut Oy
y-tunnus: 3155475-1
Osoite: Verstaankatu 7 lh. 4, 33100 Tampere


Rekisteriasioista vastaava henkilö: Pilvi Helanterä
Puhelinnumero: 050 544 8888
Sähköpostiosoite: pilvi.helantera@ahkeracrew.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisteriin tallennetaan tietoja Ahkera Henkilöstöpalvelut Oy (Ahkera) kautta työntekijöitä etsivien työnantajien yhteyshenkilöistä sekä työtä etsivistä työnhakijoista.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterissä käsitellään työnhakijan tietoja sekä yhdeydenpidon vuoksi että palvelun tuottamiseksi. Palvelun tuottamiseen kuuluvat verkkosivuston toiminnan ja liiketoiminnan kehittäminen ja analysointi, markkinointi ja viestintä työnhakijan ja työnantajan yhteensaattamiseksi, työnhakijan osaamista koskevien tietojen välittäminen työnantajille ja työntekijöiden etsimisen helpottaminen.

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Työnhakija nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tiedot koulutuksesta, kursseista ja työkokemuksesta. Verkkosivuvierailusta jää talteen myös käyttämäsi selain, IP-osoite, sekä joissakin tapauksissa mahdollisesti suuntaa antava paikkatieto.

5. Tietojen säilytys, uudelleenkäyttö ja käsittelyn kesto

Säilytämme asiakkaidemme, eli työnhakijoiden tietoja kahden vuoden ajan palvelumme käytön päättymisen jälkeen markkinointi- ja viestintätarkoituksiin. Tämä tarkoittaa, että voimme mm. lähettää asiakkaallemme markkinointi- tai informaatioviestejä. Asiakkaalla on oikeus kieltää yhteystietojensa käyttäminen markkinointiin.

6. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: pilvi.helantera@ahkeracrew.fi

Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietojasi. Käsittelemme pyyntösi mahdollisimman pikaisesti.

Poisto-oikeus
Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen).

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

7. Säännönmukaiset tiedonlähteet

Saamme rekisteriin merkittävät tiedot suoraan työnhakijalta.Tiedot ovat joko työnhakijan itse syöttämiä tai mahdollisen kommunikaation aikana annettuja. Emme kerää työnhakijaa koskevia tietoja muilta tahoilta tai muista lähteistä. Kerätyt tiedot saattavat vaihdella sen mukaan, mitä asiakkaanamme olevat työnantajat haluavat työnhakijasta tietää.

8. Tietojen luovutukset

Emme luovuta henkilötietojasi tarkasteltavaksi millekään ulkopuoliselle taholle, lukuunottamatta yhteystietoja joita Emme luovuta henkilötietojasi tarkasteltavaksi millekään ulkopuoliselle taholle, lukuunottamatta yhteystietoja joita tarvitaan esimerkiksi työnantajan kanssa käytävään viestintään. Tietojen keruuseen käytetty “Ninja Forms“-palvelu tallentaa tiedot Ahkeran palvelimelle, eikä lähetä niitä kolmansille osapuolille.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Emme luovuta tietoja Suomen tai EU:n ulkopuolelle

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tallennettuihin tietoihin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjän yhteyshenkilö, asianmukaisen salasanasuojauksen takaa. Lisäksi käytämme alihankkijoita palvelumme kehittämiseen. Nämä alihankkijat eivät käsittele tietojasi, mutta heillä on pääsy tietokantoihimme. Kyseiset alihankkijat tai näiden palveluksessa olevat henkilöt saattavat siis nähdä sinusta rekisteröimiämme tietoja. Kaikkia alihankkijoitamme ja näiden henkilöstöä sitoo ehdoton salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

11. Evästeet

Ahkeran sivustolla saatetaan käyttää ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, jonka avulla voidaan tunnistaa usein sivustolla vierailevat kävijät, helpottaa sivuille kirjautumista sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatiminen kävijöistä. Tämän tiedon avulla pystymme jatkuvasti parantamaan Ahkeran-verkkopalvelun toimintaa ja sisältöä.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja. Ahkera käyttää evästeitä tarjotakseen sekä asiakkailleen että työnhakijoille kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Käyttäjä voi halutessaan hallita mitä evästeitä palvelu tallentaa. Evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa joihinkin sivuston toimintoihin.

Käytämme Ahkeran omien evästeiden lisäksi seuraavia kolmannen osapuolen evästeitä: Google Analytics, Google Optimize, Google Adwords, Facebook pixel.


Työnantajan tietosuojalauseke

1. Rekisterinpitäjä

Yritys: Ahkera Henkilöstöpalvelut Oy
y-tunnus: 3155475-1
Osoite: Verstaankatu 7 lh. 4, 33100 Tampere

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Pilvi Helanterä
Puhelinnumero: 050 544 8888
Sähköpostiosoite: pilvi.helantera@ahkeracrew.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisteriin tallennetaan tietoja Ahkera Henkilöstöpalvelut Oy (myöhemmin Ahkera) kautta työntekijöitä etsivien työnantajien yhteyshenkilöistä sekä työtä etsivistä työnhakijoista.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterissä käsitellään työnantajan yhteyshenkilöiden ja rekrytoinnista vastaavien henkilöiden tietoja sekä yhdeydenpidon vuoksi että palvelun tuottamiseksi.

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Työnantajan yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sekä työtehtäväkohtaiset tiedot eli ammatti ja titteli. Tallennamme myös muita palvelun tuottamiseksi tarpeellisia tietoja työnantajasta. Näihin kuuluvat työnantajan osoite, puhelinnumero, yritystunnus, alv-tunnus sekä toimitusjohtajan nimi. Verkkosivuvierailusta jää talteen yös käyttämäsi selain, IP-osoite, sekä joissakin tapauksissa mahdollisesti suuntaa antava paikkatieto.

5. Tietojen säilytys, uudelleenkäyttö ja käsittelyn kesto

Säilytämme asiakkaidemme yhteyshenkilöiden tietoja kahden vuoden ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen markkinointi- ja viestintätarkoituksiin. Tämä tarkoittaa, että voimme mm. lähettää yhteyshenkilöille markkinointiviestejä heidän yrityssähköpostiosoitteeseensa.

Yhteyshenkilöllä on oikeus kieltää yhteystietojensa käyttäminen edustamalleen yritykselle suunnattuun suoramarkkinointiin.

6. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: pilvi.helantera@ahkeracrew.fi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietojasi. Käsittelemme pyyntösi mahdollisimman pikaisesti.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen).

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

7. Säännönmukaiset tiedonlähteet

Saamme rekisteriin merkittävät tiedot yritykseltänne. Tietoja voi tapauskohtaisesti olla enemmänkin kuin mitä on listattu aiemmin kohdassa 4. Tämä riippuu siitä, mitä yrityksenne kokee tarpeelliseksi ilmoittaa. Kyseiset tiedot ovat kuitenkin välttämättömiä palvelun tuottamiseksi.

8. Tietojen luovutukset

Emme luovuta henkilötietojasi tarkasteltavaksi millekään ulkopuoliselle taholle, lukuunottamatta yhteystietoja joita tarvitaan esimerkiksi työntekijän kanssa käytävään viestintään.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Emme luovuta tietoja Suomen tai EU:n ulkopuolelle

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tallennettuihin tietoihin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjän yhteyshenkilö Jarno Kivimäki, asianmukaisen salasanasuojauksen takaa. Lisäksi käytämme alihankkijoita palvelumme kehittämiseen. Nämä alihankkijat eivät käsittele tietojasi, mutta heillä on pääsy tietokantoihimme. Kyseiset alihankkijat tai näiden palveluksessa olevat henkilöt saattavat siis nähdä sinusta rekisteröimiämme tietoja. Kaikkia alihankkijoitamme ja näiden henkilöstöä sitoo ehdoton salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

11. Evästeet

Ahkeran sivustolla saatetaan käyttää ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, jonka avulla voidaan tunnistaa usein sivustolla vierailevat kävijät, helpottaa sivuille kirjautumista sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatiminen kävijöistä. Tämän tiedon avulla pystymme jatkuvasti parantamaan Ahkeran-verkkopalvelun toimintaa ja sisältöä.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja. Ahkera käyttää evästeitä tarjotakseen sekä asiakkailleen että työnhakijoille kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Käyttäjä voi halutessaan hallita mitä evästeitä palvelu tallentaa. Evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa joihinkin sivuston toimintoihin.

Käytämme Ahkeran omien evästeiden lisäksi seuraavia kolmannen osapuolen evästeitä: Google Analytics, Google Optimize, Google Adwords, Facebook pixel.